Tin tức

CĐCS BV Tâm thần Bình Định tham gia Gameshow lần thứ 4 – 2014

Thực hiện công văn của Công đoàn Ngành y tế hưởng ứng hoạt động tháng công nhân năm 2014. Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần Bình Định tham gia Hội thi Gameshow giờ thứ 9 lần thứ 4 dược tổ chức tại nhà văn hóa lao động tỉnh (86 Lê Duẫn)