Tin tức

Thang đánh giá lo âu Zung (SAS)

Dưới đây là 20 câu phát biểu mô tả một số triệu chứng của cơ thể. Ở mỗi câu, hãy chọn một mức độ phù hợp nhất với tình trạng mà anh (chị) cảm thấy trong vòng một tuần vừa qua. Đánh dấu “X” vào mức độ mà anh (chị) lựa chọn. Không bỏ sót đề mục nào!

Đánh giá mức độ lo âu qua kết quả test Zung: Tổng điểm 80 điểm
* Không lo âu : ≤ 40 điểm:
* Lo âu mức độ nhẹ : 41 – 50 điểm
* Lo âu mức độ vừa : 51 – 60 điểm
* Lo âu mức độ nặng : 61 – 70 điểm
* Lo âu mức độ rất nặng : 71 – 80 điểm