Tin tức

Thang điểm hôn mê Glasgow dùng cho bệnh nhân người lớn

Thang điểm hôn mê Glasgow (tiếng Anh: Glasgow Coma Scale) là một phương pháp đánh giá tình trạng ý thức của người bệnh một cách lượng hóa. Được thiết lập để lượng giá độ hôn mê của nạn nhân bị chấn thương đầu, hiện nay người ta còn dùng thang điểm Glasgow trong những trường hợp bệnh lý khác. Thang điểm này khá khách quan, đáng tin cậy, có giá trị tiên lượng và rất thuận tiện trong việc theo dõi diễn tiến của người bệnh.

Đáp ứng bằng mắt tốt nhất (E)

Đáp ứng bằng lời nói tốt nhất (V)

Đáp ứng vận động tốt nhất (M)

Thang điểm hôn mê Glasgow trong nhi khoa